Bēniņu kāpnes un to uzstādīšana

Lūkas vākam pievienojam kāpnes

Dalies: