staba betonesana

žoga stabs, zīmes montāža zemē, žoga staba nolīmeņošana

Dalies: