Šķiedru slīpripa (smilšdisks)

Šādas šķiedru slīpripas ir pieejamas ar dažāda raupjuma smilšu graudiem.

Dalies: