Garāžas vārtu montāža

Lameles nostiprinās vadsliedēs

Dalies: