Garāžas vārtu montāža

lamelu aizmugures daļu aizvelk līdz augšā atrodošajam trossu veltnim

Dalies: