Iekšējās palodzes montāža

Atzīmējam to uz palodzes par 3-4mm īsāku, lai palodzes sāni labāk piekļautos sienai.

Dalies: