Jaunā grīda no vecās grīdas dēļiem

Grīdas līmeņošanu veicam ar koka tapiņu vai preskartona palīdzību tos novietojot zem gulšņiem ar 300-500mm lielu distanci, regulāri ar līmeņrādi pārbaudot grīdas līmeni.

Dalies: