Kā pareizi iekl linolejuāt

tad ar taisna priekšmeta palīdzību uzliekot to uz linoleja savienojuma vietas, pārgriežam abas linoleja daļas

Dalies: