Ūdensputnu būrīša rasējums

Ūdensputnu (pīļu, gaigaļu, gauru) būrīša shematiskais rasējums

Dalies: