Dobumperētāju (zīlīšu, mušķērāju, u.c.) būrītis

Dobumperētāju (zīlīšu, mušķērāju, u.c.) būrīša rasējums

Dalies: