Ūdens apgādes sistēmas izveide privātmājā

Kalpos ūdens pievadei, sūknim no ūdens ņemšanas vietas.

Dalies: