Žoga stabu veidi un to iestrāde

Mūra stabs

Dalies: