Žoga stabu veidi un to iestrāde

Koka stabs ar kāpsli

Dalies: