Kā nolasīt bīdmēra rādījumus?

Ja nepieciešams noteikt kāda priekšmeta iedobes dziļumu, iekšējo vai ārējo diametru, visideālākais rīks šīs darbības veikšanai būs bīdmērs. Atkarībā no instrumenta izmēriem, iespējams mērīt no 0 līdz pat 300 milimetriem ar precizitāti līdz 0,02 milimetriem. Visbiežāk sastopamā problēma ir tā, ka cilvēki īsti nesaprot, kā to pareizi izdarīt. Kā pirmais solis, kas ir veicams – jāpārbauda vai bīdmērs ir precīzs, proti, cieši sabīdot bīdmēru, tā rezultātam jābūt 0, ja tā nav, tad mērījums nebūs precīzs.

Bīdmēra nolasīšana ir ļoti vienkāršs process, ja tiek ievēroti daži vienkārši priekšnoteikumi. Neatkarīgi no tā, kāds mērījums ir nepieciešams (dziļums, iekšējais vai ārējais diametrs), veicamie soļi ir identiski.

Pareiza bīdmēra lietošana

1. SOLIS

Iespīlējam mērāmo detaļu skavās (1.1), nofiksējam tā pozīciju ar fiksācijas skrūvi (1.2)

Bīdmēra iedaļas

2. SOLIS

Uz pamatskalas nolasa nonija nulles iedaļas rādījumus (2.1). Tiek ņemti vērā pilnie milimetri uz pamatskalas, proti, dotajā piemērā nonija nulles punkts ir pārsniedzis 1,8 cm (18 mm) atzīmi uz pamatskalas, tas nozīmē, ka detaļas ārējais diametrs ir starp 1,8 cm (18 mm) un 1,9 cm (19 mm).

Bīdmēra iedaļas

3. SOLIS

Salīdzinot nonija un pamatskalas iedaļas, atrod punktu, kurā abu skalu atzīme sakrīt (3.1) un nolasa nonija rādījumus. Konkrētajā piemērā nonija rādījums ir 7. Tas nozīmē, ka konkrētās detaļas ārējais diametrs ir 1,870 cm (18,70 mm).

SVARĪGI! Piemērā izmantots bīdmērs ar precizitāti līdz 0,05mm, tātad, ja sakristu nonija skalas iedaļa, kura atrodas starp 7 un 8, tad rezultāts būtu 1,875 cm (18,75 mm).

Citi raksti

Mr.G