Bruģēts lievenis

Parādes durvis ir Tavas mājas vizītkarte, tāpēc gan pašām durvīm, gan tuvākajai apkārtnei jābūt vizuāli pievilcīgai. Nereti parādes ieejas kopskatu bojā vizuāli nepievilcīgs vai savu laiku jau sen nokalpojis lievenis, uz kura tiek atstāts viss, kas ir nepieciešams, bet iekšā nenesīsi. Sakarā ar to, ka šo svarīgo inventāru nav īsti kur novietot, tas tiek vienkārši salikts apkārt lievenim “pa rokai”. Šajā rakstā apskatīsim, kādā veidā vienkārši un ātri iespējams izveidot akmens lieveni, kurš būs ne tikai vizuāli pievilcīgs, bet arī pietiekami plašs, lai uz tā glīti izvietotu visu ikdienā nepieciešamo.

Lieveņa izveide ir darbietilpīga, bet tai nav nepieciešamas speciālas zināšanas, tāpēc to var paveikt gandrīz jebkurš. Lai izgatavotu šādas kāpnītes, būs nepieciešami diva veida bruģakmeņi, šķeltie akmeņi vai arī parasti laukakmeņi, kuri ir salīdzinoši vienāda lieluma. Malējo bruģakmeņu lielumam perfekta rezultāta iegūšanai jābūt no 15cmX20cm līdz pat 15cmX25cm. Bruģakmenim, kurš tiks izmantots kāpnīšu laukuma aizpildīšanai, jābūt aptuveni 10cmX10cmX10cm lieliem. Papildus būs nepieciešama grants, smilts un cements.

1.Lieveņa vietas aizzīmēšana un grunts sagatavošana
Kā pirmais solis veicams lieveņa vietas aizzīmēšana. Ja kāpnītes tiks veidotas pusloka veidā, kā konkrētajā piemērā, tad nepieciešams atrast kāpnīšu centru (loka rādiusu) un tur iesist mietu. Pie šī mieta piesiet auklu un ar otra mieta palīdzību atzīmēt lieveņa atrašanās vietu (sk. 1. attēlu).
Kad nepieciešamā vieta ir atzīmēta dabā, nepieciešams noņemt melnzemes slāni 30 cm dziļumā. Pēc tam jāierīko drenāža un šķembu vai oļu virsslānis. Materiālu ekonomijas nolūkā melnzemes slānis norokams, kā arī drenāža un šķembu virsslānis var tikt ierīkots pakāpenisks (sk. 2. attēlu)

2.Pamata sagatavošana un malējo bruģakmeņu mūrēšana
Lai lievenis labi veiktu savu uzdevumu ilgu laiku, kāpnīšu malējiem akmeņiem jāsagatavo betonēts pamats (sk. 2.attēlu – Betona pamats), betona pamatu veidojam 15 -30 cm dziļumā. Lai starp malējiem bruģakmeņiem nesakrātos lietusūdens, tos vēlams samūrēt savā starpā. Pēc malējo bruģakmeņu iemūrēšanas, ļaujam javai 2-4 dienas nostāvēt (sacietēt), pirms veicam tālākas darbības.

3.Bruģakmeņa ieklāšana
Kad java sacietējusi, nepieciešams ieklāt 5 cm – 7 cm biezu smilšu kārtu. Pēc tam pakāpeniski tiek ievietoti bruģakmeņi loka veidā, izmantojot āmuru un cirtni, starp tiem atstājot aptuveni 1 cm platas atstarpes. Kad bruģakmens ir ieklāts, atstarpes tiek aizpildītas ar smalku granti. Lievenis ir izveidots.

big.M