Elektriskā boilera tīrīšana un sildelementa nomaiņa

Bieži ūdens boileris patērē divreiz vai pat trīs reizes vairāk elektroenerģijas, kā tas būtu nepieciešams. Viens no šādiem iemesliem ir sildelementa apkaļķošanās un boilerim ne tikai nākas sildīt ūdeni, bet arī kaļķa slāni, kas sakrājies boilerā. Lai no tā izvairītos, nepieciešams savlaicīgi nomainīt sildelementu vai magnija anodu. Kā to paveikt jūs uzzināsiet izlasot šo rakstu.

Elektriskā boilera tīrīšana un sildelementa nomaiņa

Priekšdarbi
Pirms sākam elektriskā boilera sildelementa nomaiņu, to nepieciešams atslēgt no elektrības un ūdens padeves. Lai samazinātu ūdens sistēmā atrodošo spiedienu, atveram ūdens krānus. Kad spiediens sistēma ir pazudis, atvienojam aukstā ūdens pievadu boilerim.

Kā noteikt kurš ir aukstā ūdens pievads boilerim?
Parasti aukstā ūdens pievada galā atrodas pretvārsts un apzīmējums zilā krāsā. Galā esošais pretvārsts nodrošina lai boilerī atrodošais karstais ūdens, neieplūstu augstā ūdens sistēmā (1.att)

noteic kurš ir aukstā ūdens pievads boilerim
1.Attēls

Aizsarga un termoregulatora noņemšana
Lai nomainītu sildelemtu un varētu netraucēti atskrūvēt pretvārstu, nepieciešams noņemt dekoratīvo vāciņu un termoregulatoru. Vāciņu iespējams noņemt atskrūvējot skrūvi kas atrodas vāciņa aizmugurē (2.att) un lai noņemtu termoregulatoru, nepieciešams atvienot boilera zemējuma pievadu (3.att,4.att). Kad zemējuma pievads ir atvienots, noņemam termoregulatoru, to pavelkot uz zemi (5.att).

Noņem vāciņu
2.Attēls
atvieno boilera zemējuma pievadu
3.Attēls
atvieno boilera zemējuma pievadu
4.Attēls
noņemam termoregulatoru
5.Attēls

Ūdens izlaišana
Lai izlaistu no boilera ūdeni, atskrūvējam pretvārstu. Derīgi zināt: (Lai noņemot pretvārstu, ūdens no boilera uzreiz negāstos laukā (6.att), aizgriežam karstā ūdens krānus).  Pirms noņemam pretvārstu, nepieciešams sagatavot  vietu kur liksim boilerī atrodošo ūdeni, viens no šādiem variantiem ir ar caurules palīdzību to aizvadīt kanalizācijā (podā, izlietnē vai vannā) (7.att). Kad esam visu sagatvojuši, noņemam pretvārstu (8.att), pieliekam cauruli un atgriežam karstā ūdens krānu.

ūdens no boilera uzreiz negāstos laukā
6.Attēls
sagatavo vietu kur liksim boilerī atrodošo ūdeni
7.Attēls
noņemam pretvārstu
8.Attēls

Kādēļ nepieciešams aizgriezt un atgriezt karstā ūdens krānu?
Noņemot boilera pretvārstu, ūdens no boilera vēl nespēj izkļūt, jo tam netiek pievadīts gaiss, atgriežot karstā ūdens krānu, gaiss var nonākt boilerī un tādēļ ūdens no tā iztek.

Sildelementa izņemšana
Kad ūdens no boilera ir izlaists, atskrūvējam sildelementu ar roratslēgas palīdzību (9.att). Bieži šī atskrūvēšana var nebūt tik vienkārša, it īpaši ja tas nav darīts vairākus gadus un boileris no iekšpuses ir apkaļķojies. Tā arī tas ir noticis mūsu gadījumā un pat sildelementa izņemšana ir apgrūtināta (10.att,11.att), dēļ boilerī atrodošā kaļķa.

atskrūvējam sildelementu
9.Attēls
sildelementa izņemšana ir apgrūtināta
10.Attēls
sildelementa izņemšana ir apgrūtināta
11.Attēls

Boilera skalošana
Ja boilera iekšpusē atrodas kaļķis (dažos gadījumos tas var pat aizņemt pusi boilera tilpuma), tad nepieciešams boileri noņemt un izskalot (12.att,13.att).

nepieciešams boileri noņemt un izskalot
12.Attēls
nepieciešams boileri noņemt un izskalot
13.Attēls

Vai iespējams nemainīt boilera sildelementu?
Ja sildelements ir labs un neapkaļķojies, tad iespējams to arī nemainīt. Taču ja arī sildelemts ir tikai nedaudz apkaļķojies, tad bieži nevaram izskrūvēt veco magnija anodu. Derīgi  boilera spirāli mainīt ik pēc pieciem gadiem, jo tomēr kaut tas nav apkaļķojies, tā uzsildīšanas spējas ir samazinājušās, tādēļ elektroenerģijas patēriņš var pieaugt. Ja tomēr izlemjam sildelementu nemainīt, bet tas tomēr ir apkaļķojies, tad kaļķi iepējam noņemt, to uz pāris stundām ieliekot karstā etiķī (sildelementa kontaktus (apakšu) etiķī neliekam).

Kas ir magnija anods?
Magnija anods ir boilerī atrodšs stienītis, kas reaģējot ar ūdeni nepieļauj sildelementa apkaļķošanos. Boilerī atrodošā magnija anoda stāvokli būtu nepieciešams pārbaudīt ik gadu, jo tas atkarībā no ūdens plūsmas un sastāva var dilt dažādi. Ja magnija anods ir nodilis, tas vairs neaizkavē kaļķa rašanos, tādēļ var pieaugt elektoenerģijas patēriņš (līdz pat trīs reizēm), kā arī var tikt sabojāts pats ūdens boileris.

Sildelementa nomaiņa
Lai nomainītu sildelementu, to nepieciešams iegādāties un tādēļ lai nekļūdītos, uz veikalu ieteicams to ņemt līdz. Vēl mums būs nepieciešams, magnija anods un gumijas blīve sildelementam (14.att). Kad esam visu iegādājušies, pievienojam sildelementam magnija anodu, gumijas blīvi un ieskrūvējam to atpakaļ boilerī (15.att).

magnija anods un gumijas blīve sildelementam
14.Attēls
ieskrūvējam atpakaļ boilerī
15.Attēls

Ūdens pieslēgšana boilerim
Pirmais ko paviecam, pievienojam pretvārstu, bet lai to izdarītu, nepieciešams boilera aukstā ūdens ieejas vītni noizolēt, to paveicam ar pakulām vai lentu vītņu savienojumiem. Mēs pielietojam šo lentu, vairākas reizes cieši to aptinot ap vītni (16.att). Kad lenta ir uztīta, pieskrūvējam pretvārstu (17.att). Lai pievienotu kustīgos savienojumus, nepieciešams nomainīt tikai to blīves un pieskrūvēt savienojumus (18.att,19.att).

cieši to aptin ap vītni
16.Attēls
pieskrūvējam pretvārstu
17.Attēls
pieskrūvēt savienojumus
18.Attēls

Boilera piepildīšana ar ūdeni
Lai boileri piepildītu ar ūdeni, atjaunojam ūdens padevi un atgriežam karstā ūdens krānu, lai boilerim piepildoties ar ūdeni, tajā esošais gaiss varētu tikt izpiests, pa krānu. Boileris būs piepildījies, kad pa karstā ūdens krānu sāks tecēt ūdens.

Termostata ievietošana un noregulēšana
Kad esam boilerī ielaiduši ūdeni un pārliecinājušies, ka visi savienojumi ir blīvi un nekur nav ūdens noplūde, varam pievienot termostatu. Termostatu ieliekam savā vietā un pieskrūvējam zemējumu (20.att,21.att). Pirms atliekam vāciņu, ieteicams noregulēt ūdens temperatūru. To varam paviekt ar baltas skrūves palīdzību, uz tās ir atzīmes ar plussu un mīnusu, iestatīšanas virziens (22.att). Griežot skrūvi plussa virzienā, palielināsim ūdens temperatūru, taču griežot uzmīnusa pusi, pazemināsim.

Termostatu ieliekam savā vietā un pieskrūvējam zemējumu
20.Attēls
Termostatu ieliekam savā vietā un pieskrūvējam zemējumu
21.Attēls
noregulē ūdens
22.Attēļs

Derīgi zināt: Ietiecamā ūdens temperatūra boilerī ir 55- 60 grādiem. Ja temperatūra ir zemāka par 55 grādiem, tad ūdenī var intensīvi veidoties baktērijas, savukārt ja temperatūra ir augstāka par 60 grādiem, tad pastiprināti apkaļķosies sildelements un boileris patērēs vairāk elektroenerģijas, jo siltuma zudumi būs caur boilera sieniņām. Ja boilerim nav precīza termometra, tad pēc pilnīgas ūdens uzsilšanas, to varam pamērīt karstajam ūdenim.
           Kad temperatūra ieregulēta, pieskrūvējam dekoratīvo vāciņu un ejam mazgāties !

Citi raksti

big.M