Garāžas vārtu (durvju) montāža, paša rokām

Ir divdesmit pirmais gadsimts. Ja nepieciešamas durvis garāžai, kurā glabājas Tavs uzticamais auto, tad ir derīgi apsvērt iespēju iegādāties paceļamos garāžas vārtus, kas cenas ziņā ir līdzvērtīgi ierastajām koka durvīm, bet tiem ir neaizvietojama priekšrocība – materiāls ir nosacīti mūžīgs. Lielu daļu no izmaksām sastāda šo durvju montāža, bet, ja esi nolēmis montāžu veikt saviem spēkiem, var rasties problēma – komplektācijā nav montāžas instrukcijas. Varu Pats komanda nāk Tev soli pretī un izklāsta, kādā veidā vienas dienas laikā iespējams veikt paceļamo garāžas vārtu montāžu.

Garāža vārti
Garāža vārti
Paceļamie garāžas vārti
Paceļamie garāžas vārti

Esam iegādājušies garāžas vārtus, visas detaļas (piederumi) atvestas (1.att, 2.att, 3.att), laiks sākt paceļamo vārtu montāžu.

Garāžas vārtu montāža
1.Attēls
Garāžas vārtu montāža
2.Attēls
Garāžas vārtu montāža
3.Attēls

Vārtu montāža sākas ar nepieciešamā platuma noteikšanu, tādēļ ieliekam vārtu lamelē ritenīšus un izmēram attālumu (4.att), iegūtajam rezultātam pieskaitam vēl 50mm. Esam ieguvuši vadsliedes novietojuma attālumu, kuru atzīmējam vārtu atrašanās vietā (5.att).

Platuma noteikšana
4.Attēls
Platuma noteikšana
5.Attēls

Laiks vertikālo vadsliežu montāžai, vadsliedi novietojam uz grīdas pēc veiktajām atzīmēm un ar līmeņrāža palīdzību nosakam vertikālo līmeni (6.att).

Vertikāla līmeņā noteikšana
6.Attēls

Novietojuši vadsliedi vertikāli, atzīmējam vadsliedes stiprinājuma (dībeļu) vietas (7.att), atzīmētajā vietā izurbjam caurumu dībeļiem (8.att), ievietojam tos (9.att, 10.att).

Atzīmē vadsliedes stiprinājumu
7.Attēls
izurbj caurumu dībelī
8.Attēls
Ievieto valdsliedes stiprinājumu
9.Attēls
Ievieto valdsliedes stiprinājumu
10.Attēls

Kad dībeļi savietoti, pieliekam vadsliedi (11.att) un pievelkam dībeļus (12.att), tāpat montējam vadsliedi durvju ailas pretējā pusē (13.att).

Pievelk dībeļus
11.Attēls
Pievelk dībeļus
12.Attēls
Pievelk dībeļus
13.Attēls

Derīgi zināt – Lai vārti būtu izturīgi, pret kramplaužu uzbrukumiem vai ikdienas intensīvai izmantošanai, iesakam vārtus stiprināt ar labiem un kvalitatīviem dībeļiem, tādiem kā PFG vai ķīļa dībeļiem.

Kad vertikālās vadsliedes nostiprinātas, montējam horizontālās vadsliedes (augšējās) (14.att).

Montē horizontālu vadsliedi
14.Attēls

Šīs sliedes tiek nostiprinātas vertikālo sliežu augšdaļā ar skrūvju palīdzību (15.att,16.att,17.att).

Montē horizontālās vadsliedes
15.Attēls
Montē horizontālās vadsliedes
16.Attēls
Montē horizontālās vadsliedes
17.Attēls

Kad abas sliedes sastiprinātas, horizontālo sliežu gala daļā, pieskrūvējam sliedes atbalstu (18.att), šo atbalstu stiprinām pie telpas griestiem vai jumta konstrukcijas, kā mūsu gadījumā (19.att).

Pieskrūvē sliedes atbalstu
18.Attēls
Stiprina sliedes atbalstu
19.Attēls

Šo stiprinājumu veidojam no L veida caurumota ļeņķdzelža, kam jāatrodas durvju komplektā, šo stiprinājumu piegriežam pēc vajadzīgajiem izmēriem (20.att) un pie vadsliedes (21.att) un savstarpēji striprinam ar bultskrūvēm (22.att).

Stiprinājumu piegriež pēc vajadzīgajiem izmēriem
20.Attēls
Stiprinājumu piegriež pie vadsliedēm
21.Attēls
Savstarpēji striprina ar bultskrūvēm
22.Attēls

Horizontālo vadsliežu galos montējam amortizatoru atsperes (23.att,24.att), tās neļaus durvīm aizslīdēt tālāk kā nepieciešams un samazinās atsitienu.

Vadsliežu galos montē amortizatoru atsperes
23.Attēls
Vadsliežu galos montē amortizatoru atsperes
24.Attēls

Vadsliedes montētas, pienācis laiks pacelšanas mehanisma uzstādīšanai, pirmais ko paveicam, nomēram un piegriežam vārpstas asi (25.att), to piegriežam tā, lai tas būtu 20-35cm garāks par durvju platumu.

Nomēra un piegriež vārpstas asi
25.Attēls

Abos ass galos montējam trossu veltņus (26.att) un ass gala stiprinājumus (27.att), tāpat pirms to montāžas neizmirstiet montēt gultņus vērpes asperes galos (28.att,29.att).

Montē trossu veltņus
26.Attēls
Montē ass gala stiprinājumus
27.Attēls
Montē gultņus vērpes asperes galos
28.Attēļs
Montē gultņus vērpes asperes galos
29.Attēls

Kad ass salikta, to novietojam vertikālo vadsliežu galos un pieskrūvējam pie tiem ar bultskrūvēm (30.att).

Pieskrūvē ar bultskrūvēm
30.Attēls

Kad ass nostiprināta, pieskrūvējam to pie sienas ar dībeļu palīdzību, piedībeļojam gan gala stiprinājumus, gan vidū sesošos atsperu stiprinājumus (31.att,32.att,33.att).

Pieskrūvē ass pie sienas
31.Attēls
Pieskrūvē ass pie sienas
32.Attēls
Pieskrūvē ass pie sienas
33.Attēls

Ass kārtīgi nostiprināta, pienācis laiks vārtu lameļu montāžai (34.att), vārtu lameles nostiprinās vadsliedēs ar ritenīšu palīdzību, kuri tiek pieskrūvēti pie vārtu lamelēm (35.att).

Vārtu lameļu montāža
34.Attēls
Lameles nostiprinās vadsliedēs
35.Attēls

Zemāk esošajam ritenīšiem ir speciāls stiprinājums, pie kura arī paredzēts stiprināt trossi (36.att,37.att).

Speciāls stiprinājums, pie kura arī paredzēts stiprināt trossi
36.Attēls
Speciāls stiprinājums, pie kura arī paredzēts stiprināt trossi
37.Attēls

Kad šis stiprinājums montēts, tajā ievietojam trosses galu ar bultskrūvi (38.att), trosi ievietojam sānu rievā (39.att) un gar durvju lamelu aizmugures daļu (40.att) aizvelkam līdz augšā atrodošajam trossu veltnim (41.att).

Ievieto trosses galu ar bultskrūvi
38.Attēls
Trosi ievieto sānu rievā
39.Attēls
lamelu aizmugures daļu aizvelk līdz augšā atrodošajam trossu veltnim
40.Attēls
lamelu aizmugures daļu aizvelk līdz augšā atrodošajam trossu
41.Attēls

Trossi ap veltni aptinam vienu reizi (42.att) un to nostiprinam tajā (43.att), neaizmirstiet veltni asī nostiprināt ar metāla ķīli, šādā veidā nostiprinam trossi arī vārtu pretējā pusē.

Aptin trossi ap veltni
42.Attēls
Trosi nostiprina veltnē
43.Attēls

Derīgi zināt – Apakšējajam ritenīti ievietojam, tam uzmaucam metāla gredzenu,tas palīdzēs vārtus vadīt taisni un neļaus tiem iesprūst.

Kad trose nostiepta, montējam vārtu lameles tās savstarpēji (44.att) un vidusdaļā (45.att) sasaistam ar eņģu palīdzību, šādi montējam vārtu lameles (46.att) izņemot pēdējo (augšējo).

Montē vārtu lameles
44.Attēls
Montē vārtu lameles
45.Attēls
Montē vārtu lameles
46.Attēls

Kad lameles montētas, vārtus uzbīdam līdz augšai (47.att), lai varētu piekļūt vērpes atsperēm (48.att).

Vārtus uzbīdam līdz augšai
47.Attēls
Vārtus uzbīdam līdz augšai
48.Attēls

Kad esam vārtus augšdaļā nostiprinājuši, lai tie nenoslīdētu zemē, uztinam trosses uz veltņiem. Kad troses uztītas, nedaudz piespriegojam atsperi (49.att), to pagriežot pretēji trosu uztīšanās virzienam un tās nostiprinam. Atlaižam vārtus un nolaižam tos līdz zemei, ja vārti negrib pacelties, atsperes nospriegojam vairāk, ja vārti negrib nolaisties, atsperes nedaudz atspriegojam, regulējam līdz panākam vēlamo rezultātu un vārti slīd brīvi (50.att). Kad vārtu pacelšanas mehanisms pieregulēts, pievienojam pēdējo augšējo vārtu lameli.

Piespriego atsperi
49.Attēls
Regulē vārtus
50.Attēls

Derīgi zināt – Nospriegojusies atspere izplešas, tādēļ nospriegojot atsperi to vēlams nedaudz nostiept uz sāniem.

Kad vārti montēti, pieskrūvējam rokturi (51.att,52.att), noplēšam aizsargplēvi (53.att) un pievienojam auklu (54.att), lai paceltus vārtus varētu novilkt zemē. Ja vārti ir lieli, tad papildus ērtībām (pacelšanai un nolaišanai) varam izmantot ķēdes mehānismu vai automātiku darbināmu ar pulti.

Pieskrūvē rokturi
51.Attēls
Pieskrūvē rokturi
52.Attēls
Noplēš aizsargplēvi
53.Attēls
Pievieno auklu
54.Attēls

Citi raksti

Dalies:
Matīss Krauze

Post a comment