Grīda virs neapkurināmas telpas

Ja zem jums atrodas neapkurināma telpa,vai jūsu apakšējā stāva kaimiņš apkures sezonu nedomā uzsākt, kā rezultātā no grīdas nāk aukstums. Neatliek nekas cits,kā šo grīdu nosiltināt. Bet kā to izdarīt un ar ko siltināt, lai to uzzinātu tev noteikti jāizlasa šis raksts.

Šādu grīdu vēlams ierīkot privātmājās vai daudzdzīvokļu mājās, ja grīda atrodas virs neapkurināmas telpas, pagraba vai kā cita.

Grīda virs neapkurināmas telpas

Ieklājam hidroizolācijas materiālu visā grīdas plaknē, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu siltumizolācijas materiālā un grīdas konstrukcijā.
Gulšņu ieklāšana(att.)
Gulšņus ieklājam no sausa materiāla, vēlams impegrētus. Gulšņu izmērs atkarīgs no ieklājamās siltumizolācijas slāņa biezuma( ieteicams 75m) (gulsnis 50mm x 75mm), un soli starp gulšņiem ieteicams veidot 600mm, ja siltina ar siltumizolācijas plāksnēm. Gulšņus ieklājam, tos nolīmeņojam un vēlams piestiprinām pie betona grīdas pamatnes.
Siltumizolācijas materiāla ieklāšana
Siltumizolācijas materiālam var izmantot akmens vati, minerālvati, beramo siltumizolācijas materiālu,vai putoplistirolu.
Perpendikulāro gulšņu ieklāšana
Ieklājam gulšņus perpendikulāri pirmajai gulšņu kārtai un sasaistām tos kopā ar naglām vai skrūvēm.
Siltumizolācijas materiāla ieklāšana 2. Kārta (att.)
Siltumizolācijas materiālu klājam perpendikulāri pirmajai siltumizolācijas slāņa kārtai, nosedzot pirmās kārtas savienojuma vietas.
Tvaikizolācijas ieklāšana
Tvaika izolāciju uzklāj uz vates piestiprinot pie gulšņiem. Tvaika izolācija kalpo lai nepieļautu iekštelpu mitruma iekļūšanu siltumizolācijas materiālā.
Grīdas seguma plātņu ieklāšana (att.)
Ja grīdas segumu balstam uz gulšņiem, tad ieteicams izveidot gaisa šķirkārtu starp tvaika izolāciju un grīdas segumu ar latiņu palīdzību, ja grīdas segums neatļauj to balstīšanu uz gulšņiem, tad izveidojam latojumu perpendikulāri pēdējai gulšņu kārtai, atkarībā no grīdas seguma, tad latojums kalpo kā gaisa šķirkārta.

Citi raksti

big.M