Jumta konstrukcijas (spāru) montāža

spāru montāža

Šis raksts ir rakstu turpinājums par verandas būvniecību, tajā jau tika apskatīts kā izveidot kāpnes un montēt mūrlatu, nu jūs varat ielūkoties kā verandai tiek izveidota jumta nesošā konstrukcija.Spāru montāža sākas ar mūrlatas nostiprināšanu, kā to paveikt varat aplūkot šeit – mūrlatas montāža.
 
Tā kā mūsu konstrukcijā, mūrlata ir izvadīta ārpus mūra robežas (1.att), tad tai nepieciešams izveidot papildus stiprinājumu (Balstu, Statni). Lai statnis būtu stingri sasaistīts ar zemi un mūrlatu, kāpnēs iepriekš iestrādājām brusu kurpi (2.att), savukārt mūrlatā izveidojām gropi. Gropi visvienkāršāk ir izveidot ar cirkulārzāģa palīdzību, to uzstādot nepieciešamajā dziļumā un iezāģējot rievas brusā (3.att), tad ar āmuru šīs izāģētās daļas izņemam (4.att) un beigās ar kaltu nolīdzinam gropes apakšējo daļu (5.att).


jumta konstrukcijas
2.Attēls.
jumta konstrukcija
3.Attēls.
jumta konstrukcija
4.Attēls.
jumta konstrukcija
5.Attēls.

Balstu veidojam no tāda paša izmēra brusas kā mūrlata (100x200mm), vispirms precīzi atmēram un nozāģējam balsta nepieciešamo garumu (6.att). Brusas izmērs ir nedaudz lielāks, kā brusu kurpes žokļu platums, tādēļ līdzīgi kā gropi izveidojām mūrlatā, tāpat to paveicam arī balsta kājā, izmantojot cirkulārzāģi (7.att). Kad balsts ievietots brusu kurpē, caur to izurbjam atveres (caurumus) (8.att) un nostiprinam izmantojot vītņu stieņus, kuriem abās pusēs pievelkam uzgriežņus ar cepurītēm (9.att). Kad balsti nostiprināti, varam sākt spāru montāžu (10.att).


jumta konstrukcija
6.Attēls.
jumta konstrukcija
7.Attēls.
jumta konstrukcija
8.Attēls.
jumta konstrukcija
10.Attēls.

Spāru montāža sākas ar spāru koka izvēli, parasti tie ir dēļi 50-70mm biezumā un 150-250mm platumā. Mūsu verandas spāres ir 50x150mm lielas un tās tiks izvietotas ar 1metra distanci, vienai no otras. Parasti spāres tiek montētas ar 600-800mm lielu distanci, taču verandas jumta platība nav liela, tādēļ uz tās jumta seguma un sniega spiediens būs mazāks, kas atļauj spāres montēt ar ar lielāku distanci.
Visās spārēs izveidojam vienādus iegriezumus ar zāģi, lai spāru apakšējā daļa piekļautos mūrlatai (11.att), taču šis iegriezums nedrīkst pārsniegt 1/3 no spāres platuma. Pirmās tiek montētas spāres kas atrodas abos ēkas galos, spāru augšējās daļas varam savienot divos veidos, precīzi piezāģējot spāru galus, pēc leņķa (12.att), vai daudz vienkāršākā un ātrākā veidā, tās savienojot pamīšus, sastiprinot ar skrūvēm (13.att). Mēs verandai izmantojam šos abus paņēmienus, jo spāres kas atrodas verandas priekšpusē būs atklātas un redzamas, savukārt spāres kas atrodas tuvāk ēkai nebūs atkātas, tādēļ varam izmantot vienkāršoto montāžas veidu.
Kad gala spāres montētas, starp tām novelkam elastīgu auklu, pēc tās vadoties varēsim veikt vidējo spāru montāžu precīzi (14.att). Kad spāres montētas, nogriežam liekās spāru augšdaļas un nostiprinām spāres ar pagaidu šķērslīsti (15.att).


spāres
13.Attēls.
spāres
14.Attēls.
spāres
15.Attēls.

Spāru galus nepieciešams nogriezt precīzi , jo pēc tiem vadīsimies ieklājot jumta segumu un latojumu, tādēļ atmēram gala spārēm attālumu, gan no to augšējās daļas, gan no mūrlatas. Kad gala spārēm atzīmes veiktas, savienojam tās ar elastīgu auklu un ievelkam atzīmes arī vidū esošajām spārēm, vadoties pēc auklas (16.att). Ar līmeņrāža palīdzību, no atzīmēm ievelkam precīzu līniju spāres sānu daļā (17.att), pēc tās vadoties apgriežam spāres galus ar zāģa palīdzību (18.att).
Kad spāru gali apzāģēti, nostiprinam visu jumta konstrukciju (19.att) un spāres (20.att) ar leņķiem un pagaidu koka atsaitēm.


spāres ,līmenis
17.Attēls.
spāru gali
18.Attēls.
konstrukcija
19.Attēls.
konstrukcija
20.Attēls.

Citi raksti

big.M