Jumta notekcauruļu montāža

Tāpat kā māja nevar iztikt bez jumta, tā arī jumts nevar iztikt bez lietus ūdens notecēm. Ja ēkai nav uzstādīta noteksistēma, tad lietus laikā ūdenim tekot no jumta, tas nokļūst uz ēkas fasādes, tāpat arī tas iesūcas zemē pie ēkas pamatiem, tādā veidā pamazām sabojājot ēkas fasādi. Kā uzstādīt noteces, vari apskatīt izlasot šo rakstu.

Jumta ūdens noteksistēmu montāža sākas ar teknes āķu piestiprināšanu, bet pirms to paveicam pārbaudam jumta malas slīpumu (līmeni), jo teknes nepieciešams montēt ar nelielu kritumu uz ūdens sateces pusi(1.att), minimālais pieļaujamais krituma leņķis ir 1cm uz 2 metriem.

jumta tekņu āķu montāža ar kritumu
1.Attēls

Teknes āķu montāžu sākam ar jumta zemāko galu, apreiķinot tā nepieciešamo kritumu un pēc tā piestiprinam āķi, nākošo āķi piestiprinam jumta pretējā malā, abus āķus savienojot ar auklu, kuru nostiepjam (2.att). Aukla kalpo kā atzīme precīzai pārējo āķu montāžai (3.att). Kad āķi piestiprināti, kritumu vēlreiz pārbaudam ar līmeņrāža palīdzību (4.att). Montējot āķus vienlīdz svarīgi ir piestiprināt tos vajadzīgajā augstumā no jumta seguma malas (5.att), ja tekne būs piestiprināta pārāk augstu, sniega masa kas slīdēs no jumta, atdursies pret tekni, to deformējot.

jumta tekņu āķu montāža ar kritumu
2.Attēls
jumta tekņu āķu montāža ar kritumu
3.Attēls
jumta tekņu āķu montāža ar kritumu
4.Attēls
jumta tekņu āķu montāža ar kritumu
5.Attēls

Kad āķi montēti, laiks ievietot tekni, taču pirms to paveicam nepieciešams teknē izveidot piltuvi notekcaurulei. Nosakam piltuves atrašanās vietu teknē (6.att), izveidojam atveri izmantojot metāla šķēres (7.att). Izveidotajai atverei atlokam sānu malas nedaudz uz leju (8.att).

jumta teknes atvere, piltuve, ūdens izvade
6.Attēls
jumta teknes atvere, piltuve, ūdens izvade
7.Attēls
jumta teknes atvere, piltuve, ūdens izvade
8.Attēls

Pievienojam teknei piltuvi uzsēdinot to uz mastikas (9.att), mastika nodrošina savienojuma hermētiskumu. Piltuvi montējam pie teknes ar kniežu palīdzību (10.att, 11.att).

jumta teknes atvere, piltuve, ūdens izvade
10.Attēls
jumta teknes atvere, piltuve, ūdens izvade
11.Attēls

Kad piltuve piestiprināta, montējam teknes galus (12.att), tos tāpat piestiprinam izmantojot kniedes (13.att) un hermetizējam izmantojot mastiku (14.att).

lietus ūdens teknes gala savienojums, gals
12.Attēls
lietus ūdens teknes gala savienojums, gals
14.Attēls

Savsatarpēji montējot teknes, tās arī sēdinām uz mastikas (15.att) un nostiprinam ar kniežu palīdzību (16.att, 17.att). Teknes sākam montēt no piltuves puses, tā veidosies pareiza tekņu savienojuma vieta, kas ļaus ūdenim netraucēti nokļūt līdz notecei.

lietus ūdens teknes gala savienojums, gals
15,Attēls
lietus ūdens teknes gala savienojums, gals
16,Attēls
lietus ūdens teknes gala savienojums, gals
17.Attēls

Tekne nostiprināta (18.att), atliek montēt noteces caurules, pirmos savstarpēji savienojam noteces līkumus (19.att, 20.att).

Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
18.Attēls
Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
19.Attēls
Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
20.Attēls

Nākošo nomēram teknes garumu un to piegriežam (21.att), visas noteces  daļas savstarpēji montējam ar kniedēm (22.att).

Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
21.Attēls
Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
22.Attēls

Kad notekas daļas savstarpēji savienotas, atliek tās piestiprināt pie sienas, to paveicam ar notekas stiprinājumiem (23.att). Vispirms atzīmējam stiprinājumu atrašanās vietas uz sienas (24.att) un kad atzīmes veiktas, montējam stiprinājumus (25.att).

Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
23.Attēls
Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
24.Attēls
Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
25.Attēls

Piestiprinam noteci pie stiprinājumiem un ar to arī jumta notekcauruļu montāža ir paveikta, atliek tikai sagaidīt lietu (26.att) un priecāties par paveikto.

Lietus ūdens tekņu savienojumi, savienošana
26.Attēls

Jumta notekcaurules montētas, bet vai tu zini ko iesākt ar ēkas skursteni, pirmā doma noteikti būtu kad skursteni nepieciešams apmest, bet varbūt ir kāds cits risinājums, krietni ilgmūžīgāks un vienkāršāks – vairāk par to lasīt ŠEIT

Citi raksti

big.M