Putnu būrīši un to izgatavošana

Lai arī aukstais laiks nu nekādi par to neliecina, nav aiz kalniem pavasaris. Nevienam nav noslēpums, ka tas ir laiks, kad mostas daba un ierodas putni no siltajām zemēm. Ja vēlies ikdienu priecāties par putniem, ir vērts padomāt par putnu māju jeb putnu būru pagatavošanu. Tāpat ka nav iespējams uzbūvēt māju, kurā vienlīdz labi jutīsies ik viens cilvēks, tā arī nav iespējams izgatavot putnu būrīti, kas būs universāls un piemērots jebkuram no tiem. Spied “Lasīt tālāk” un izvēlies sava pavasara vēstnesi, uzbūvējot tam mājokli.

Par putnu būrīšu nepieciešamību parasti ģimenes diskusijas tiek veidotas pavasarī, kad sniegs ir atkāpies un tiek gaidīta pavasara vēstnešu – putnu ierašanās no siltajām zemēm. Diemžēl nereti tas jau ir par vēlu, jo putni jau aptuvenās ligzdošanas vietas ir izvēlējušies (piemēram, zīlītes teritorijas sadala jau rudenī). Bet tā dēļ nav vērts saskumt – ja arī šogad putni būrīšos neapmetīsies, tad, pareizi un rūpīgi izgatavotā būrītī, nākamgad tie būs klāt.Lai pavasara vēstneši labprāt apmestos Tavā būrītī, svarīgi ir ievērot sekojošas lietas:

  1. Izgatavotajam būrītim jābūt atbilstošam putnu sugas prasībām.
  2.  Izgatavojot būrīti, īpaši jāpievērš uzmanība tam, lai perējums būtu pasargāts no postītājiem.
  3. Būrīši, kuri paredzēti sīkajiem dobumperētāju putniem (zīlīšu, mušķērāju) jāizgatavo tā, lai tos varētu regulāri iztīrīt.
Putnu būrītis ziemā

Būrīšu materiāli

Noteikumu kokmateriālu izvēlē praktiski nav. Vienīgi būrīšu izgatavošanā jāizmanto sausi dēļi, jo mitri dēļi izžūst un veido būrītim šķirbas. Dēļu biezumam jābūt no 2 līdz 2,5 cm. Pūču būriem dēļu biezums no 2,5 līdz 3,5 cm. Būrīti nedrīkst izgatavot no ēvelētiem dēļiem, jo tas apgrūtina putnu mazuļu izkļūšanu no būrīša. Būrīša jumtiņu ieteicams nosegt ar ruberoīdu vai skārdu, lai būrītis ilgāk kalpotu.Lai novērstu risku, ka būrī uzkrāsies mitrums un tā dibensiena sapūs, un ar laiku nokritīs, būrīša dibens vienmēr jānaglo starp sienām. Būra jumta dēli ieteicams novietot tā, lai tā šķiedra ir virzienā no būra priekšas uz aizmuguri, citādi var atšķelties mājokļa aizmugurējā jumta daļa un būris var nokrist.

Būrīšu izvietošana

Nereti cilvēki izgatavo vairākus vienādus putnu būrus un izvieto tos pēc savas labpatikas, nepadomājot par to, ka arī putnam ir vajadzīga sava privātā telpa (ligzdošanas teritorija). Vienīgie putni, kam šāda teritorija nav nepieciešama ir mājas strazdi, svīres un kovārņi. Visprasīgākās pēcprivātās telpas ir pūces (ieteicamais attālums starp būrīšiem vismaz 500 metri), mazāka ligzdošanas teritorija nepieciešama dobumperētājiem (ieteicamais attālums starp būrīšiem 50 metri, bet vēlamais piestirpināšanas augstums 1,5m-4m).
Būrīti pie koka piestiprina ar naglām vai arī piekar pie zara ar stiepli. Nevajadzētu būrīti piesiet pie koka ar stiepli, jo tā var ieaugt kokā vai pārtrūkt. Būrīti ieteicams novietot ar skreju pret austrumiem, dienvidaustrumiem vai ziemeļaustrumiem un vēlams vērst pret klajāku vietu, tai nedrīkst būt priekšā lieli koku zari.

Aizsardzība pret ligzdu postītajiem

Īpaši jāpievērš uzmanība tam , lai perētāji būtu pasargāti no plēsīgiem zvēriem un ligzdu izpostīšanas. Būrīšos, kuros plēsīgie zvēri iekļūt nevar, tie izvelk laupījumu ar ķepu pa skreju jeb norauj būrīša jumtiņu. Lai tiktu novērsti šādi nepatīkami gadījumi zem skrejas jāpiestiprina koka dēlītis vai arī ārējā un iekšējā laipiņa. Ja būrīša jumtiņš tiks piestiprināts īpaši rūpīgi, tad neviens plēsējs to nespēs atvērt un perētāji būs pasargāti. Ja mežā tiek izvietoti būrīši bez nodrošinājuma pret caunām un citiem plēsējiem, caunas tos visus izposta. Caunas būrīšus posta ne vien vasarā, bet visu cauru gadu. Ziemā tās mēdz apēst būrīšos nakšņojošās zīlītes. Sarežģītāk ir ar pūču būriem, jo tajos spēj iekļūt cauna pa skreju.Samazināt pūču būru postīšanu var ierobežojot caunu skaitu. Reizēm dobumperētāju ligzdu izposta dzenis, izkaļot būrīša skreju lielāku, lai būtu vieglāk piekļūt perējumam.

Būrīšu tīrīšana

Dobumperētāji putni neizmanto veco ligzdu vairakkārt. Pretēji mājas strazdiem, kas pavasarī izmet no būrīša vecās ligzdas materiālus, sīkie dobumperētāji putni kā piemēram zīlītes būrīšus netīra, bet gatavo jauno ligzdu virsū vecajai. Pēc vairākiem gadiem būrītis ir pilns ar vecajiem materiāliem. Parasti būrītis mēdz kalpot 5-10 gadus, bet šādi būrītis vairs nav izmantojams jau pēc pāris gadiem. Ja būrītis ir pilns, tad plēsējiem ir vieglāk iegūt medījumu, jo atrodas tuvāk ejai. Tādēļ sīko dobumperētāju būrīši ir jātīra katru gadu, vislabāk vasaras beigās vai rudenī, pēc ligzdošanas sezonas. Ieteicams rudenī tīrīt visus putnu būrīšus, jo tajos savairojas putnu parazīti.

Putnu būrītis mežā
Putnu būrīšu materiāli
Putna ligzda putnu būrītī
Putnu būrīša izgatavošana

Dobumperētāju (zīlīšu, mušķērāju, u.c.) būrītis

Lai gan tiem ir salīdzinoši sarežģītāka konstrukcija, šādi būrīšī tiek izgatavoti visbiežāk. Būrīšus ieteicams izvietot mežos, parkos, dārzos. Kā jau augstāk minēts, ieteicamais attālums starp būrīšiem – 50 metri. Būrītim jābūt atveramam un/vai noņemamam, lai to ir iespējams iztīrīt un aizsardzības laipiņai pret plēsējiem (detaļa E attēlā).

Strazdu būrītis

Mājas strazdi ir salīdzinoši draudzīgi, tāpēc to būrīšus var izvietot tuvu citu citam. Būrīši izmēra ziņā ir lielāki, kā dobumperētāju būrīši, bet konstrukcijas ziņa vienkāršāki. Būrus ieteicams novietot 4 – 5 metru augstumā pie kārts vai mājas sienas. Būrīša konstrukcijā noņemams jumtiņš nav obligāts, jo strazds pats ik pavasari veic “ģenerāltīrīšanu” un savu mājvietu atbrīvo no vecās ligzdas paliekām. Šajos būrīšos mēdz mitināties arī zvirbuļi, svīres un erickiņi.

Ūdensputnu būrītis

Šādos būrīšos ligzdo meža pīles, gaigalas un lielās gauras. Būri jānovieto tiešā ūdens tuvumā. Lai izvairītos no plēsīgo zvēru uzbrukumiem, ieteicams tos novietot uz stabiem ūdenī. Jāatceras, ka, lai pasargātu būri no nelūgtiem ciemiņiem, stabam jābūt apvilktam ar skārdu vai arī pašam jābūt no metāla. Piestiprinot būri, tas jānovieto tā, lai tā izeja ir sasvērta uz leju un atrodas 30° lenķī (lai jaunie pīlēni varētu no būra viegli izkļūt). Tāpat, kā pūces, pīles ligzdu neveido, tāpēc nepieciešams ieklāt zāģu skaidu vai kūdras kārtu.
Video par to, kā Ances pamatskolas jaunieši izgatavoja pīļu būrus skatāms šeit: https://youtu.be/ObRTI90RsAc

Ūdensputnu būrīša rasējums

Pūces būrītis

Šādos būros galvenokārt apmetas meža pūces, urālpūces un bikšainie apogi. Pūce ir putns – vienpatnis, tāpēc būrīšu ieteicams izvietot tālu vienu no otra (vismaz 500 metru). Izveidojot pūču būri, jāpierauga, lai tas nav šķirbains. Materiālu sadures vietas ieteicams nosegt ar līstītēm. Ieteicamais materiāla biezums būra izveidei 2,5 līdz 3 cm. Sakarā ar to, ka pūces ligzdu neveido, nepieciešams būrī ieklāt ~10 centimetrus biezu zāģu skaidu vai kūdras kārtu.
Novietojot pūces būrīti, ieteicams izvēlēties vietu, kur blakus ir liela egle, jo perēšanas laikā pūču tēviņš tiek “izlikts no mājām”. Gadījumā, ja egles tiešā tuvumā nav, ieteicams uzstādīt vēl vienu pūču būri. Novietojot būri izvēlētajā vietā, tas jāpiestiprina tā, lai vējā nešūpotos (būra grīda jāatbalsta pret zaru vai stumbru) un jāatbrīvo plaša vieta pielidošanai pie būra, nepieciešamības gadījumā izcērtot traucējošos zarus.

Dzeņu būris

Ja šie būri Tev likās vienkārši, iesakām pamēģināt ko konstrukcijas ziņā sarežģītāku – dzeņu būri. Būrim ir īpatnēja konstrukcija, kas ir speciāli pielāgota dzeņa vajadzībām.

Dzeņa būrīša rasējums

Citi raksti

Mr.G