Skursteņa (bleķa) ieseguma, pareiza montāža

skursteņa bleķa montāža

Vairumā gadījumu jumta tecēšana sākas nevis no paša jumta seguma, bet gan gar skursteni. Šāda tecešēna tik daudz ļaunumu nenodara mājai, kā pašam skurstenim, kurš pastāvīgi ir mitrs, tā pamazām izskalojot javu starp ķieģeļiem, tādā veidā paaugstinot uguns bīstamības risku. Kā pareizi ieklāt skursteņa metāla iesegumu, vari uzzināt izlasot šo rakstu.
Skursteņa ieseguma montāža sākas ar vajadzīgo izmēru noteikšanu un tā pasūtīšanu pie skārda darbu veicējiem. Mūsu gadījumā jumta segums ir bitumena viļņoto lokšņu materiāls un skurstenis izvietots jumta vidusdaļā, tādēļ būs nepieciešams pasūtīt sešas metāla daļas, kā tās atmērīt skatīt zemāk.


skursteņa bleķa montāža

Metāla iesegumu A , mēs nomēram 200mm augstumā un ar 250mm pārklājumu pār jumta segumu, vietā kur metāls piekļaujas pie skursteņa 90 grādu leņķī izveidojam maliņu, tā tiks iefrēzēta skursteņa sienā, kas labāk palīdzēs novadīt uz skursteņa nokļuvušo ūdeni un samazinās risku tam aiztecēt aiz metāla ieseguma.
Metāla iesegumu B , mēs nomēram līdzīgi, taču tā pārklājumu uz jumta seguma veidojam tik lielu, lai tā nobeigums atrastos seguma vilnī. Šo nobeiguma malu veidojam 45 grādu leņķī ar dubulto atloku, kas metālam neļaus deformēties, tā saglabājot taisnu un precīzu malu.


bleķa montāža
1.Attēls.

Kad skārdnieki ir paveikuši savu darbu, laiks ķerties pie ieseguma montāžas. Pirmo montējam ieseguma metālu A, sākam ar gropi iefrēzēšanu skurstenī, vispirms pieliekot metālu, atzīmējot nepieciešamo vietu un ar leņķa slīpašīnu, kurai pievienots dimanta disks , iefrēzējam gropi (1.att).

skursteņa bleķa montāža
2.Attēls.

Beigās metālu ar dībeļiem piestiprinam pie skursteņa (2.att).

skursteņa bleķa montāža
3.Attēls.

 
Ieseguma malas ar metāla šķērēm piegriež nedaudz ieslīpi (3.att).

skursteņa bleķa montāža
4.Attēls.

 
Maliņu pielokam 90 grādu leņķī (4.att).

skursteņa bleķa montāža
5.Attēls.

 
Maliņu mēs veidojam no 5 – 10 cm platu.Nākošo montējam B skursteņa iesegumu, tāpat pieliekam, atzīmējam un iefrēzējam gropi skurstenī (5.att.,6.att).

 
Malu kas pāriet pār A metāla atloku, piegriežam par 2 cm garāku (7.att.,8.att),un atlokam (9.att.,10.att), tā veidojot ciešu savienojumu (11.att), kas neļaus lejup plūstošam ūdenim nokļūt ēkas iekšienē.
Šādā pat veidā skursteņa iesegumu ieklājam tā visās pusēs. Kores vietā metāla iesegumu, piegriežam un pārlaižam vienu pār otru (12.att), tā veidojot ūdens necaurlaidīgu savienojumu, kuru beigās nosedzam ar kores materiālu (13.att.,14.att). Beigās visus savienojums un pārlaidumus hermetizējam ar āra darbiem paredzētu silikona masu (15.att), līdz ar to skursteņa ieseguma montāža ir paveikta (16.att) un nu jau vairs tikai atliek sagaidīt lietu, kas noskalos uz jumta esošos putekļus.


skursteņa bleķa montāža
6.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
7.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
8.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
9.Attēls.
bleša malas saspiešana
skursteņa bleķa montāža
skursteņa bleķa montāža
11.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
12.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
13.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
14.Attēls.
skursteņa bleķa montāža
15.Attēls.

Citi raksti

big.M