Tapešu līmēšana

Tapešu līmēšana nav grūts uzdevums,bet ja to darām pirmo reizi, nezināšanas dēļ varam   tapetes sabojāt. Kā jau katrā darbiņā, arī šeit ir savi knifi un stiķi, kuru zināšana nodrošina to, lai tapetes būtu ne tikai jaunas, bet arī labi izskatītos. Lai arī Jūsu mājā tapetes būtu kvalitatīvi pielīmētas un labi izskatītos, iesakām izlasīt šo rakstu! Ja nekad agrāk neesat līmējis tapetes, iespējams šoreiz to paveiksiet pats.

                                    Līmes sagatavošana
Ja sienas ir sagatavotas, tad laiks ķerties klāt tapešu līmēšanai. Vispirms iejaucam tapešu līmi, pirms tam pārliecinoties, vai līme, kuru esam iegādājušies, atbilst tapetei nepieciešamajai līmei. Ražotāji tapešu līmes piedāvā plašā klāstā, sākot no papīra tapetēm paredzētām līmēm līdz līmēm, kas jau iestrādātas pašā tapetē. Ieteicams izvēlēties līmi ar tonējumu, jo tad būs iespējams labāk noteikt, kurā vietā līme ir uzklāta un kur vēl tā jāuzklāj. Pēc nožūšanas šāda veida līme kļūst caurspīdīga. Līmi ieteicams iejaukt divatā – viens lēnām to ieber ūdenī, bet otrs tikmēr maisa. Vienam to paveikt ir sarežģīti, jo ieberot līmi par daudz, tajā sametīsiesgrūti izšķīdināmi kunkuļi (1.att)

Tapešu līmēšana
Attēls 1

Darba virsma
Pirms tapešu līmēšanas ieteicams sagatavot darba virsmu uz kuras piegriezīsim tapetes un uzklāsim līmi. Ir pieejami speciāli galdi tapešu līmēšanai (2.att), bet varam izmantot arī parasto galdu vai līdzenas durvis. Tās novietojot uz krēsliem sanāks lielisks tapešu līmēšanas galdiņš.

Darba virsma
Attēls 2

Vertikālā līnija uz sienas
Tapetes ieteicams līmēt sākot no stūra, durvīm vai loga, iepriekš uz sienas atzīmējot vertikālu līniju. To paveicam ar līmeņrāža palīdzību (3.att); ja līmeņrādis nav pieejams, līmeni varam noteikt auklā iekarot šķēres (4.att). Atzīmes līnija nepieciešama, lai tapešu slejas tiktu pielīmētas vertikālā līmenī. Uzsākot līmēšanu nelieciet tapešu slejas malu tieši pie līnijas (5.att), lieciet to ar nelielu atstarpi, jo tapešu līme var samitrināt uz sienas uzvilkto līniju, kā rezultātā gaišu tapešu sadurvieta var tikt nosmērēta.

Vertikālā līnija uz sienas
Attēls 3
Vertikālā līnija uz sienas
Attēls 4
Vertikālā līnija uz sienas
Attēls 5

Piegriešana, līmes uzklāšana
Tapeti piegrieziet 5 -10 cm garāku nekā nepieciešams, jo nosmērējot tapeti ar līmi, tā var nedaudz sarauties (6.att). Piegriešanu veicam ar papīra naža palīdzību. Nepiegrieziet vairāk par trīs tapešu slejām, jo grīdas un griestu attālums var mainīties, it īpaši vecās vai paneļu tipa mājās. Kad piegriešana ir veikta, noklājiet tapeti ar līmi. To paveicam ar otas vai rullīša palīdzību (7.att), pēc tam tapeti no abiem galiem aizlokām līdz vidum (8.att) un salokam mazāku (9.att,10.att). Ļaujam tapetei piesūkties ar tapešu līmi 5 – 10 minūtes.

Piegriešana, līmes uzklāšana
Attēls 6
Piegriešana, līmes uzklāšana
Attēls 7
Piegriešana, līmes uzklāšana
Attēls 8
Piegriešana, līmes uzklāšana
Attēls 9
tapešu līme, līmēt tapeti, uzlīmēt tapetes,Piegriešana, līmes uzklāšana
Attēls 10

Tapešu līmēšana
Tapetes sākam līmēt no stūra, lai tapete pārklātos 20 – 30 mm pāri stūrim uz pretējās sienas (11.att). Vispirms pie sienas pielieciet tapetes augšējo daļu (12.att), tad, vadoties pēc atzīmes uz sienas, noregulējiet tapetes novietojumu vertikālā līmenī (13.att). Kad tapetes novietojums ir noregulēts, ar tapešu līmētāja veltni, lāpstiņu vai sarenes birsti piegludiniet tapeti pie sienas. Gludiniet to no vidus uz sāniem, lai no tapetes apakšas izspeiestu tur atrodošos gaisu (14.att).

Tapešu līmēšana
Attēls 11
Tapešu līmēšana
Attēls 12
Tapešu līmēšana
Attēls 13
Tapešu līmēšana
Attēls 14

Kad tapete ir piegludināta, nogriežam tapetes augšējo daļu (15.att,16.att) ar špakteles lāpstiņas un papīra naža palīdzību. Tāpat nogriežam tapetes apakšējo daļu (17.att). Kad tapetes gali ir nogriezti, pārliecināmies, lai tapetes stūri un gali būtu pielipuši. Ja tā nav, tad tapeti nedaudz atrauj no sienas un ar otiņas palīdzību vajadzīgajā vietā ieklāj līmi (18.att)

Tapešu līmēšana
Attēls 15
Tapešu līmēšana
Attēls 16
Tapešu līmēšana
Attēls 17
Tapešu līmēšana
Attēls 18

Ja telpa ir sausa un karsta, kā dēļ tapešu līme ātri izžūst, varam ar tapešu līmi noklāt arī sienu (19.att). Līmējot nākošo tapešu sleju, tāpat sākam to līmēt no augšas (20.att) sekojot, lai raksts un tapešu savienojuma vieta precīzi sakristu (21.att). Tapeti piegludinām pie sienas virzienā no vidus uz sāniem(22.att).

Tapešu līmēšana
Attēls 19
Tapešu līmēšana
Attēls 20
Tapešu līmēšana
Attēls 21
Tapešu līmēšana
Attēls 22

Tapešu savienojuma vietas piegludinām ar tam paredzētu veltnīti (23.att). Ja savienojuma vieta nesakrīt, tapeti nedaudz atraujam no sienas un piegludinām to vēlreiz. Kad tapete ir piegludināta, nogriežam tās augšu un apakšu (24.att).

Tapešu līmēšana
Attēls 23
Tapešu līmēšana
Attēls 24

Iekšējā stūra savienojums
Kad esam nonākuši līdz stūrim, tapeti pārlaižam pāri tam (25.att) un nogriežam, atstājot uz pretējās sienas nelielu pārlaidumu (26.att). Nākošo tapeti līmējam stūrī, protams, iepriekš atzīmējot uz sienas vertikālo līniju (27.att). Nereti gadās, ka telpas stūri ir šķībi un nelīdzeni. Tādā gadījumā tapeti līmējam pāri stūrim tik tālu, cik tas nepieciešams (28.att), lai nepaliktu tapetes mala, kas neiekļautos stūrī.

Iekšējā stūra savienojums
Attēls 25
Iekšējā stūra savienojums
Attēls 26
Iekšējā stūra savienojums
Attēls 27
Iekšējā stūra savienojums
Attēls 28

Tapetes daļu, kura iet pāri stūrim uz pretējās sienas, iespiežam stūrī un ievelkam līniju pa stūra kontūru (29.att). Pēc tam ar šķērēm nogriežam lieko tapetes gabalu pa atzīmēto līniju (30.att). Šādi rīkojoties panākam ideālu stūra savienojumu. Lai tapete labāk pieliptu stūrim, to vēlreiz pārklājam ar līmi (31.att) un iespiežam(32.att) stūrī.

Iekšējā stūra savienojums
Attēls 29
Iekšējā stūra savienojums
Attēls 30
Iekšējā stūra savienojums
Attēls 31
Iekšējā stūra savienojums
Attēls 32

Logu ailas
Tapetes līmējam pāri logu ailu malai. Šo tapešu pārlaidumu nogrieziet tikai tad, kad tapetes ir nožuvušas (33.att). Šādi rīkojoties panāksiet ideālu griezuma līniju. Griežot vēl nenožuvušas tapetes, var izveidoties plūksnas, bet sliktākajā gadījumā tapetes daļa var noplīst.

Logu ailas
Attēls 33

Ārējie stūri
Līmējot tapetes ārējiem sienas stūriem, neiesakām savienojumu veidot tieši uz stūra, jo aizķerot stūri, varam tapeti viegli noplēst vai atraut no sienas. Tapeti līmējot ieteicams to pārlaist pāri stūrim apmēram 10 – 15 centimertu platumā(34.att). Nākošo tapetes sleju stūrim līmējam otrā pusē un to savukārt uzlīmējam virsū iepriekš pāri pārlaistajam tapetes posmam

Ārējie stūri
Attēls 34

Vietā, kur abas tapetes krustojas, pieliekam taisnu priekšmetu (līmeņrādi, lineālu utt.) un ar papīra nazīti pārgriežam abas krustojošās tapetes slejas posmus un savienojam tapetes. Šādi rīkojoties iegūstam ideālu tapešu sleju svienojumu. Šo metodi iespējams izmantot arī iekšējo stūru savienojumu veidošanai (35.att,36.att,37.att,38.att).

Ārējie stūri
Attēls 35
Ārējie stūri
Attēls 36
Ārējie stūri
Attēls 37

Griestu un grīdas līstes
Ja telpā, kurā līmējam tapetes, jau ir griestu vai grīdas apdares līstes, tad tapetes līmējam nedaudz pāri tām. Tapeti nogriežam ar špakteles un papīra nazīša palīdzību (39.att)

Griestu un grīdas līstes
Attēls 39

Padomi
Līmējot tapetes aiztaisiet durvis un logus, lai telpā neveidotos caurvējš. Tas paātrinās tapešu izžūšanu, kā rezultātā tapetes var veidot krunkas.
Ja tapešu līme nokļūst uz griestu ūdens emulsijas krāsas, to noslaukiet ar tīru lupatiņu. Tapešu līme žūstot saraujas, tāpēc nenoslaucīta tapešu līme uz griestu krāsas var veicināt krāsas atlupšanu vai sasprēgāšanu.
Saglabājiet un rūpīgi izlasiet tapešu ruļos atrodošās informācijas lapiņas, jo uz tām atrodas tapešu līmēšanas apzīmējumi un kods. Ja būs nepieciešams tapeti pasūtīt vai pirkt vēl, šis kods būs vajadzīgs.
Neizvēlaties gludas un vienkrāsainas tapetes sienām, kuras ir nelīdzenas. Šādām tapetēm visi defekti ir viegli pamanāmi.
Telpās, kurās ir zemi griesti, ieteicams tapetes nelīmēt līdz griestiem, bet ar piecu centimetru atstarpi no griestiem. Tādējādi griesti vizuāli tiks padarīti augstāki.

Bez kārtīgiem instrumentiem neviens darbiņš īsti uz priekšu nevedīsies, instrumenti kas speciāli veidoti tā lai tapešu līmēšanu padarītu par izklaidi, ātri un ērti, vairāk par to lasi – ŠEIT

Citi raksti

big.M